Ambiejans
Image default
Gezondheid

BHV cursus

Een BHV cursus van AREHBO zorgt voor veiligheid in uw organisatie

Natuurlijk doet u er alles aan om de zaken in uw organisatie zo veilig mogelijk te laten verlopen, zodat er geen ongelukken plaatsvinden. Maar beschikt u voor die uitzonderlijke keren dat er wel degelijk iets loos is over een of meer bedrijfshulpverleners (BHV’ers)? Als dat op dit moment nog niet het geval is, dan bent u eigenlijk – puur wettelijk gezien – in verzuim en kan u als werkgever daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Dit probleem kunt u echter op erg eenvoudige wijze oplossen door een of meer personeelsleden een BHV cursus bij AREHBO in Ede te laten volgen en ze vervolgens jaarlijks ‘op herhaling’ te sturen, zodat de kennis op het verlenen van perfecte hulp in het geval van bedrijfscalamiteiten altijd up-to-date blijft.

 

Een BHV cursus met een theoretisch en praktisch gedeelte

De door AREHBO verzorgde BHV cursus beslaat 4 dagdelen waarin verschillende hulpverleningstrajecten aan de orde komen die aan de hand van tal van verschillende theorie- en praktijkvoorbeelden worden geïllustreerd. Omdat de ervaren cursusleiders maar al te goed begrijpen dat alleen maar mondeling kennis overbrengen onvoldoende impact op het totaalplaatje van de cursus heeft, krijgen de cursisten ook te maken met praktische oefeningen zodat de verschillende vormen van hulpverlening worden verlevendigd. Zo leert u onder ander hoe u met of zonder een AED kunt reanimeren en wordt uitgelegd hoe u het beste een beginnend brandje kunt blussen. Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij het effectief – en vooral ook veilig – ontruimen van een terrein of een gebouw. Aan deze BHV cursus is een AREHBO- of NIBHV-certificaat gekoppeld dat aan u wordt uitgereikt als u aan het eind van de cursus slaagt voor het theoretische examen.