Ambiejans
Image default
Zorg

Wat is Stichting Zorggeschil?

Stichting Zorggeschil is een organisatie die er voor zorgt dat niet uitkomende klachten met de zorgaanbieder toch opgelost worden. Wanneer cliënten en zorgaanbieders samen niet uit een klacht komen zal Stichting Zorggeschil ingeschakeld kunnen worden. Sinds 1 januari 2017 geldt de wet geschilleninstanties voor alle zorgaanbieder in Nederland. Stichting Zorggeschil is ontstaan door verschillende krachten te bundelen. De vier zorgpartijen: Zorgthuisnl, Netwerk Cliënt-en-Raad zorg, Vereniging Zorgklant Nederland en Quasir vormen samen Stichting Zorggeschil.

Hoe werkt Stichting Zorggeschil

Wanneer cliënten of patiënten een klacht hebben moet dit goed worden opgelost, daarom ben je verplicht om van een klachtenfunctionaris te beschikken. Hier kunnen cliënten of patiënten kosteloos naar toe met hun klachten. Mocht de klacht van de cliënt of patiënt niet naar tevredenheid worden opgelost, kan diegene een alternatief aanvragen of zelfs een rechtszaak aanpassen. Door de klacht voor te leggen bij een geschilleninstantie, zoals Stichting Zorggeschil, wordt de klacht een geschil. De commissie van Stichting Zorggeschil bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vicevoorzitter, aangevuld met leden die op voordracht worden gekozen. De uitspraak is bindend, onpartijdig en helder. De uitspraak moet binnen 6 maanden gegeven worden. Voor de kosten van het behandelen van het geschil kun je je verzekeren. Ook voor een veroordeling tot schadevergoeding aan een cliënt of patiënt kan je je verzekeren via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aanmelden bij een geschilleninstantie

De Rijksoverheid wil meer openheid over ongewenste gebeurtenissen en behandelde klachten in de zorg. De wetgeving is van toepassingen op alle zorgaanbieders die de gezondheidstoestand van cliënten of patiënten beoordelen. Hierbij moeten alle zorginstellingen zoals: ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen en zelfstandige beroepsoefenaars aangesloten zijn. Deze zorgaanbieders kunnen zich allemaal aansluiten bij Stichting Zorggeschil. Door je niet aan te sluiten bij een geschilleninstantie kan de Inspectie voor de Gezondheid je een sanctie opleggen. Daarom adviseren wij ook om altijd aan deze voorwaarde te voldoen. Wil je je bij Stichting Zorggeschil aanmelden? Dat kan via de website van Stichting Zorggeschil.