Ambiejans
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement wordt vaak aangeboden wanneer een werknemer bij zijn huidige werkgever ontslagen wordt. Dat kan zijn vanwege een arbeidsconflict, een reorganisatie of omdat er gewoonweg geen werk meer is. Met outplacement wordt de ontslagen medewerker geholpen en begeleid bij het zoeken naar een passende werkkring.

Hoe ziet een outplacement traject er uit?

Outplacement kan op meerdere manieren ingevuld worden, maar bestaat bijna altijd uit een aantal verschillende onderdelen. Meestal start outplacement met een heroriëntatie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden daarop van de werknemer. Hierbij spelen persoonlijkheid, loopbaanvoorkeuren, opleiding en sturingsmechanismen (ofwel factoren die keuzes beïnvloeden) een grote rol. Daarom worden er ook vaak verschillende testen ingezet, zoals een persoonlijkheidstest, werkwaardentest of een SWOT Analyse (met een SWOT-analyse brengt het outplacementbureau sterke en zwakke punten in kaart en worden kansen en bedreigingen duidelijk). Wanneer dit alles duidelijk is worden de resultaten omgezet in een persoonlijk zoekprofiel en ga je op zoek naar nieuwe vacatures die bij je profiel passen. Hierbij wordt de werknemer ondersteund door een persoonlijke outplacementadviseur. Samen met hem of haar wordt er gezocht naar realistische vacatures en worden sollicitaties voorbereid. Daarnaast is er aandacht voor een goed cv, de online presentatie zoals LinkedIn en sollicitatietraining.

Kosten outplacement

Meestal worden de kosten van outplacement gedragen door de werkgever. Vaak worden de kosten van outplacement opgenomen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever waarin de voorwaarden van ontslag worden opgeschreven. Ook de hoogte van het bedrag wat men krijgt voor outplacementbegeleiding wordt hierin dus vaak opgenomen.

Meer informatie over outplacement

Er zijn meerdere outplacementbureaus in Nederland die je verder kunnen helpen. Een bekend outplacementbureau in Den Haag is Outplacementbureau Werkcontact. Het bureau is sinds 2003 actief in de outplacementbranche en heeft sinds de oprichting al duizenden mensen aan een nieuwe baan geholpen. Naast Den Haag Outplacementbureau Werkcontact ook actief in Rotterdam.
Kijk voor meer informatie ook eens op Outplacementverzekering.nl.

Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag

https://www.outplacementverzekering.nl