Ambiejans
Image default
Bedrijven

Het slijpen van Rvs

Rvs (roestvast staal) is een metaal dat veel wordt toegepast. Rvs heeft het voordeel dat het niet door roestvorming zal wegteren. Daardoor behoud rvs zijn oppervlakteruwheid. Nu heeft Rvs wel het nadeel dat er, om het te bewerken, speciale maatregelen moeten worden genomen. Rvs is een legering van chroom (Cr) en nikkel (Ni). Bij het bewerken van Rvs is het verstandig om alert te zijn, in verband met gezondheidsklachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de opname van oplosbaar chroom bij productiemedewerkers gering is. Omdat de Cr in las rook voor een groot deel bestaat uit oplosbaar (Cr6+), moet dit bij het lassen onder controle worden gehouden door het dragen van speciale kleding. Slijpers en personen die het product polijsten hebben, zo is bij controle gebleken, praktisch geen verhoogde Cr in de urine. Wanneer er wordt gesproken over chroom bewerkingen, zal men altijd voorzichtig zijn.

Chroom-6
Chroom-6 en chroom-3 is een metaal dat voorkomt in natuurlijke mineralen. Zo kan chroom-6 bijvoorbeeld zorgen voor gezondheidsklachten als hij vrijkomt in de vorm van een verfnevel. Wanneer een product wordt bewerkt door slijpen, zagen of verhitten kan het chroom-6 in het lichaam cellen beschadigen. Daardoor kunnen er tumoren ontstaan. Wanneer je werkgever in gebreke is gebleven om je te beschermen tijdens de bewerking van Rvs slijpen, kun je hem aansprakelijk stallen. Daarom zal een werkgever maatregelen nemen bij het Rvs-slijpen of andere werkzaamheden met het Rvs. De blootstelling aan chroom-6 gaat door inademen of inslikken. Daarom is het verstandig om tijdens het Rvs slijpen speciale kleding te dragen en een mond kap om te voorkomen dat je het fijne slijpsel inademt. Rvs slijpen is een bewerking waarbij je voorzichtig moet zijn. Rvs slijpen vraagt ook om een andere techniek dan het slijpen van gewoon staal. Het Rvs slijpen wordt gedaan met speciale slijpstenen. Het is nog niet zo lang geleden dat je kon lezen dat NS-medewerkers, tijdens het bewerken van oude treinstellen, honderden mensen werden blootgesteld aan chroom-6.

Klachten
Chroom-6 kan zorgen voor meerdere ziektes. De bekende vormen van kanker daarbij zijn neuskanker, neusbijholtekanker, longkanker, maar ook astma, chronische longziektes zoals COPD en in beperkte mate maagkanker komen voor. Het is daarom voor de werknemer belangrijk om tijdens het Rvs slijpen te zorgen dat een veilige kleding wordt gedragen. Het is niet alleen belangrijk voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Hij zal er alles aan doen om te voorkomen dat een werknemer hem aansprakelijk kan stellen, wanneer hij een van de genoemde ziektes heeft opgelopen door het bewerken van Rvs.

https://vangeenen.nl